• Title

Flytta Fastighetsmäkleri AB


Vår filosofi är att vi förmedlar hem, inte objekt eller fastigheter


Med 20 års erfarenhet har vi lärt oss att alla förmedlingar ser olika ut. Därför ser vi alltid till individen och tar oss tid att finna vilka behov som ligger bakom beslutet att köpa, sälja, renovera, bygga om eller hyra ut din bostad. Vi tar oss tid att förklara begreppen, tid att lära känna inte bara hemmen vi ska förmedla utan också dig som bor där. Vi tar oss också tid till längre visningar vilket innebär att den potentiella köparen får möjlighet att lära känna bostaden mer och får möjlighet att ställa alla nödvändiga frågor till oss. Frågor som vi kan besvara då vi tagit oss tiden att lära känna bostaden och säljaren.

Att köpa och sälja något så viktigt som en bostad bygger på ömsesidigt förtroende mellan säljare, mäklare och köpare. Förtroende för att säljaren inte bara uppger allt det positiva med sitt hem, utan även bristerna. Förtroende för att köparen fullföljer sina åtaganden. Förtroende för att mäklaren fungerar som en medlande part mellan de två.