• Title

Energideklaration


Av Sveriges totala energiförbrukning står bostäder och lokaler för ca. en tredjedel. En betydande del av denna förbrukning står uppvärmning av byggnader och varmvatten för.


Att vi ökar vår energiförbrukning minskar jordens resurser och påverkar även utsläppet av växthusgaser. Genom att energideklarera får man en bild av den aktuella byggnadens energianvändning och inomhusmiljö. Energideklarationen berättar också vilka möjligheter det finns till effektivare energianvändning.

Från och med 1 januari 2009 ska alla permanentbostäder som ska säljas energideklareras. Deklarationen ska utföras av ett Swedac-ackrediterat företag. Bakgrunden till lagstiftningen är ett EG-direktiv från 2002 med målsättningen att minska energiförbrukningen i hela EU. Hos Boverket finns ytterligare information om energideklaration. 

Vill du veta mer om tjänsten kontakta oss nedan.

Kontakta oss för mer information